Нема веќе место за термоцентрали на јаглен и загадувачка индустрија на западен Балкан

Согорувањето на јаглен е најголемиот индивидуален извор на загадување на воздухот на западен Балкан, а предводен е од таквото согорување во термоцентралите. Компаниите што управуваат…